Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

17 wiersze
480B

 1. {
 2. "$schema": "http://json.schemastore.org/tsconfig",
 3. "compilerOptions": {
 4. "outDir": "./build",
 5. "target": "es2017",
 6. "baseUrl": "src",
 7. "resolveJsonModule": true,
 8. "esModuleInterop": true,
 9. "allowSyntheticDefaultImports": true,
 10. "moduleResolution": "node",
 11. "module": "commonjs",
 12. "paths": {},
 13. "declaration": true
 14. },
 15. "include": ["**/*"],
 16. "exclude": ["node_modules", "build", "out", "test", "tmp", "logs"]
 17. }